• White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

כל הזכויות שמורות לאורנטק מערכות ניהוליות © 2019

'אורנסק אבטחת מידע והגנה בסייבר' מתמחה בכל קשת שירותי הייעוץ בתחומי אבטחת המידע. שירותי אורנסק מבוססים על שנות ניסיון רבות של גיבוש, הקמה וניהול תשתיות אבטחת מידע בקרב ארגונים מובילים בארץ ובחו"ל, ביניהם ממשלות וארגונים מענפי הרפואה, התקשורת, ההייטק, הבנקאות, הבטחון, התעשייה והמסחר. אורנסק הינה חלק מחברת 'אורנטק מערכות ניהוליות', ועושה שימוש בידע והניסיון שצברה אורנטק בתחום ניהול הפרויקטים ופיתוח תוכנה וכלים ממוחשבים ייחודיים.

חדשות ופרסומים

04/02/2019

שתי חברות טכנולוגיה, האחת חברה טכנולוגית העובדת בענן והשנייה חברה המפתחת ציוד רפואי, אורנסק סיימה בהצלחה ליווי מתמשך של כחצי שנה להטמעת הערות ופערים שהתגלו עד להכנה מלאה לתקן ה-GDPR.

מאת: יורם ליכטנשטיין, עו"ד ומוסמך הגנת הפרטיות באירופה .CIPP/E
(מלווה ארגונים בתחומי GDPR בשת"פ עם 'אורנסק אבטחת מידע והגנה בסייבר)

ה- GDPR היא רגולציית הגנת מידע ופרטיות האירופית שנכנסה לתוקף ב25- למאי ,2018 ועיקרה הרמוניזציה של החקיקה האירופית המחייבת את העסקים השונים...

Please reload

חדשות מהארץ והעולם

Please reload

חדשות מפעילויות אורנסק

Please reload

הווי ופנאי

Please reload

חדשות על פי נושאים

Please reload