• White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

כל הזכויות שמורות לאורנטק מערכות ניהוליות © 2019

'אורנסק אבטחת מידע והגנה בסייבר' מתמחה בכל קשת שירותי הייעוץ בתחומי אבטחת המידע. שירותי אורנסק מבוססים על שנות ניסיון רבות של גיבוש, הקמה וניהול תשתיות אבטחת מידע בקרב ארגונים מובילים בארץ ובחו"ל, ביניהם ממשלות וארגונים מענפי הרפואה, התקשורת, ההייטק, הבנקאות, הבטחון, התעשייה והמסחר. אורנסק הינה חלק מחברת 'אורנטק מערכות ניהוליות', ועושה שימוש בידע והניסיון שצברה אורנטק בתחום ניהול הפרויקטים ופיתוח תוכנה וכלים ממוחשבים ייחודיים.

חדשות ופרסומים

מהו מרחב הסייבר?

מרחב הסייבר הינו מרחב לחימה חדש המצטרף, בשדה הקרב המודרני, למרחבי היבשה, הים האוויר והחלל. מדינות, גורמי טרור, אירגוני פשע וגורמים נוספים רבים בעולם מגבירים את פעילותם במרחב הסייבר המהווה עבורם מקור עוצמה וכר פעילות נרחב לצורכי איסוף מודיעין, ריגול ותק...

Please reload

חדשות מהארץ והעולם

Please reload

חדשות מפעילויות אורנסק

Please reload

הווי ופנאי

Please reload

חדשות על פי נושאים

Please reload