• White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

כל הזכויות שמורות לאורנטק מערכות ניהוליות © 2019

'אורנסק אבטחת מידע והגנה בסייבר' מתמחה בכל קשת שירותי הייעוץ בתחומי אבטחת המידע. שירותי אורנסק מבוססים על שנות ניסיון רבות של גיבוש, הקמה וניהול תשתיות אבטחת מידע בקרב ארגונים מובילים בארץ ובחו"ל, ביניהם ממשלות וארגונים מענפי הרפואה, התקשורת, ההייטק, הבנקאות, הבטחון, התעשייה והמסחר. אורנסק הינה חלק מחברת 'אורנטק מערכות ניהוליות', ועושה שימוש בידע והניסיון שצברה אורנטק בתחום ניהול הפרויקטים ופיתוח תוכנה וכלים ממוחשבים ייחודיים.

חדשות ופרסומים

04/02/2019

שתי חברות טכנולוגיה, האחת חברה טכנולוגית העובדת בענן והשנייה חברה המפתחת ציוד רפואי, אורנסק סיימה בהצלחה ליווי מתמשך של כחצי שנה להטמעת הערות ופערים שהתגלו עד להכנה מלאה לתקן ה-GDPR.

אורנסק מקבוצת אורנטק סיימה בהצלחה השבוע מבדק בין שישה ימים באחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בישראל ובעולם

10/01/2019

אורנסק סיימה בהצלחה להטמיע ולהכין את אחד מהבנקים הגדולים במשק הישראלי, לתקנות הגנת הפרטיות, בתהליך שנמשך כ-9 חודשים.

06/03/2017

אורנסק מקבוצת אורנטק זכתה במכרז לאספקת שירותי הגנה בסייבר במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. שני יועצים בכירים מוצבים במרכז הסייבר הלאומי בבאר שבע. הנהלת אורנטק התארחה לביקור מרשים מאד במרכז.

15/03/2016

ארגון בטחוני מוביל בחר באורנסק כחברת הייעוץ שתוביל אותו בתהליך ההסמכה לתקן אבטחת מידע בהיבטי סייבר, ISO 27032. תקן זה הינו תקן בינלאומי מוביל המבוסס על בקרות תקן אבטחת מידע ISO 27001 ואשר מתמקד באיתור ובהתמודדות עם סיכוני אבטחת מידע במרחב הקיברנטי.

Please reload

חדשות מהארץ והעולם

Please reload

חדשות מפעילויות אורנסק

Please reload

הווי ופנאי