Please reload

מה חדש באורנסק

בריטניה: האקרים גרמו לחברות השקעות לשלוח להם 1.3£ מיליון

04/05/2020

1/10
Please reload

חדשות אבטחת מידע

ישראל: איגוד האינטרנט מתנגד להרחבת "חוק האח הגדול"

15/01/2017

איגוד האינטרנט הישראלי הגיש למשרד המשפטים נייר עמדה ובו הביע את התנגדותו לתזכיר של המשרד בנוגע לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) משנת 2007, המכונה "חוק האח הגדול". בתזכיר מוצע להרחיב את החוק כך שלרשויות חקירה נוספות תינתן אפשרות לקבל נתוני תקשורת ובחלק מהמקרים אף ללא צו.בפרט, מתנגד האיגוד להרחבת סמכויותיהן של רשויות חקירה משניות כגון רשות העתיקות, הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ועוד, באופן שיאפשר להן לקבל נתוני תקשורת פרטיים כמו יעד השיחה, זהות המתקשר ומשך השיחה (מה שמכונה בלעז מטא-דאטה). לטענת האיגוד, הדבר יקנה לגופים אלה ערוץ מהיר ללב מאגר הנתונים הפרטיים של הציבור ויהווה פגיעה בזכות החוקתית לפרטיות, לא כל שכן לאור זאת שהתזכיר מבקש לחשוף חלק מהנתונים במקרים מסוימים אף ללא בקרת בית משפט.איגוד האינטרנט גם מתח ביקורת על הסתירה בין תזכיר זה לבין מסמך אחר שהפיץ באחרונה משרד המשפטים באמצעות רשם מאגרי המידע, בו קבע כי אחזקת מספר זהות של אדם מהווה "פגיעה בפרטיות, משום הידע הגלום בו". עוד אסר המשרד במסמך זה על איסוף מספרי זהות ואגירתם ללא הצדקה משמעותית. לעומת זאת, בתזכיר הנוכחי מגדיר המשרד את מספר הזהות ונתונים מזהים נוספים כמידע שמידת הפגיעה בפרטיות הגלומה בו היא מזערית ושניתן לרשויות האמורות לקבלו ללא צו שופט

(כאן נעים).

Please reload

עקוב אחרי אורנסק
Please reload

חיפוש לפי נושא
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

כל הזכויות שמורות לאורנטק מערכות ניהוליות © 2019

'אורנסק אבטחת מידע והגנה בסייבר' מתמחה בכל קשת שירותי הייעוץ בתחומי אבטחת המידע. שירותי אורנסק מבוססים על שנות ניסיון רבות של גיבוש, הקמה וניהול תשתיות אבטחת מידע בקרב ארגונים מובילים בארץ ובחו"ל, ביניהם ממשלות וארגונים מענפי הרפואה, התקשורת, ההייטק, הבנקאות, הבטחון, התעשייה והמסחר. אורנסק הינה חלק מחברת 'אורנטק מערכות ניהוליות', ועושה שימוש בידע והניסיון שצברה אורנטק בתחום ניהול הפרויקטים ופיתוח תוכנה וכלים ממוחשבים ייחודיים.