Please reload

מה חדש באורנסק

בריטניה: האקרים גרמו לחברות השקעות לשלוח להם 1.3£ מיליון

04/05/2020

1/10
Please reload

חדשות אבטחת מידע

ישראל: בנק ישראל הטיל על הבנקים אחריות לאבטחה של ספקיהם

26/11/2017

בחוזר ששלח לבנקים ולחברות האשראי, דרש מהם בנק ישראל לקבל על עצמם
אחריות על סיכוני הסייבר של ספקיהם. הם יצטרכו לקבוע לספקיהם עקרונות
לאבטחת סייבר, לוודא שהם עומדים בהם, למנות נאמן אבטחת סייבר אצל הספק
ולבדוק את מהימנות עובדי הספק העובדים מול הבנק. הנחיה זו תחול רטרואקטיבית
על כל ספק מהותי שעובד כבר היום עם הבנק.
"בשנים האחרונות גדל מספר אירועי הסייבר המתרחשים בארגונים פיננסיים בעולם
ובישראל. אירועים אלה מתאפיינים... בשיטות תקיפה מתוחכמות וחדשניות, שמקורן
לעתים בגורמים חיצוניים המספקים שירותים שונים לבנקים", מסביר הפיקוח על הבנקים.
"לפיכך, נדרש הבנק... לוודא שהגורמים החיצוניים נוקטים באמצעים הנדרשים להפחתת חשיפת הבנק לסיכון
סייבר. מטרת ההוראה להבהיר את האחריות של הבנק בנוגע לקיום תצורת עבודה מאובטחת מול הספקים
החיצוניים... בפעילות ספקים אלה בחצרותיהם, בחצרי הבנקים ובממשקים שלהם עם הבנק". עוד הובהר
שהכוונה לנותני שירותים טכנולוגיים ולא לספקים בתחום המזון, הניקיון וכדומה.
הבנקים מסרו בתגובה כי מדובר בהוראה בעייתית כיוון שאינה מעמידה דרישות ברורות מהספקים ומגלגלת את
האחריות אל הבנקים. "מדוע שלא רשות הסייבר הלאומית תקבע סטנדרטים לעבודה של ספקים מול כלל
הגופים החיוניים במשק?", אמר גורם בנקאי בכיר. "במקום שהמדינה תטפל בסוגיה רגישה כל כך, במיוחד לאור
העובדה שישראל היא יעד לתקיפת סייבר על רקע טרור, מפילים את האחריות רק על הבנקים".
הבנקים מעריכים כי יישום ההוראה יעלה להם כ- 150 מיליון שקל, בין היתר עקב הגדלת מצבת העובדים. כמו
כן, לא ברור אם עלויות יישום ההסכם מול הספק ייספגו על ידי הבנק או הספק, ובאיזה שיעור יחסי

(גלובס)

Please reload

עקוב אחרי אורנסק
Please reload

חיפוש לפי נושא
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

כל הזכויות שמורות לאורנטק מערכות ניהוליות © 2019

'אורנסק אבטחת מידע והגנה בסייבר' מתמחה בכל קשת שירותי הייעוץ בתחומי אבטחת המידע. שירותי אורנסק מבוססים על שנות ניסיון רבות של גיבוש, הקמה וניהול תשתיות אבטחת מידע בקרב ארגונים מובילים בארץ ובחו"ל, ביניהם ממשלות וארגונים מענפי הרפואה, התקשורת, ההייטק, הבנקאות, הבטחון, התעשייה והמסחר. אורנסק הינה חלק מחברת 'אורנטק מערכות ניהוליות', ועושה שימוש בידע והניסיון שצברה אורנטק בתחום ניהול הפרויקטים ופיתוח תוכנה וכלים ממוחשבים ייחודיים.