Please reload

מה חדש באורנסק

בריטניה: האקרים גרמו לחברות השקעות לשלוח להם 1.3£ מיליון

04/05/2020

1/10
Please reload

חדשות אבטחת מידע

ארה"ב: ועדה של הסנאט חושפת אבטחת מידע לקויה להחריד בממשל

ארה"ב: ועדה של הסנאט חושפת אבטחת מידע לקויה להחריד בממשל

 

חקירה של הסנאט חשפה שוב את מצבה העגום של אבטחת המידע בשירות המדינה האמריקאי. דו"ח ועדה שבחנה עשור של ביקורות פנימיות הגיע למסקנה כי מערכות מיושנות, תוכנות לא מעודכנות ואמצעי אבטחה חלשים נפוצים עד כדי כך שרשויות הממשל השונות אינן מסוגלות לעמוד ולו בדרישות האבטחה בסיסיות ביותר. 


מסקנות הוועדה מבוססות על ממצאי חקירות שנערכו בשמונה משרדים וסוכנויות, ובכלל זה המשרד לבטחון פנים, משרד החוץ, ומשרד הבריאות. מתוכם, שבעה אינם מסוגלים להגן על מידע רגיש המאוחסן במערכותיהם, ששה אינם מסוגלים להתקין עדכוני תוכנה לבלימת איומים, חמישה הפרו את הדרישות לניהול מאגרי נתונים, וכל השמונה השתמשו בחומרות או בתוכנות שיצרניהן כבר אינם תומכים בהן.  


במשרד הבריאות, למשל, עובדי מערכות המידע לא היו מסוגלים לדווח איזה נתח מהתקציב התפעולי, יותר מעשרה מיליארד דולר בסה"כ, מוצא על מערכות מיושנות, שכמה מהן בנות 14 שנה. 


אף שפרסם את הביקורת הקטלנית הזו, אין לצפות שהסנאט יטיל את האחריות על איש. מקור בקונגרס מסר כי לא נקבעו מועדים לשימועים וגם לא הוצעו הצעות חקיקה כמענה לממצאים הקשים (דה רג'יסטר). 
 

Please reload

עקוב אחרי אורנסק
Please reload

חיפוש לפי נושא
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

כל הזכויות שמורות לאורנטק מערכות ניהוליות © 2019

'אורנסק אבטחת מידע והגנה בסייבר' מתמחה בכל קשת שירותי הייעוץ בתחומי אבטחת המידע. שירותי אורנסק מבוססים על שנות ניסיון רבות של גיבוש, הקמה וניהול תשתיות אבטחת מידע בקרב ארגונים מובילים בארץ ובחו"ל, ביניהם ממשלות וארגונים מענפי הרפואה, התקשורת, ההייטק, הבנקאות, הבטחון, התעשייה והמסחר. אורנסק הינה חלק מחברת 'אורנטק מערכות ניהוליות', ועושה שימוש בידע והניסיון שצברה אורנטק בתחום ניהול הפרויקטים ופיתוח תוכנה וכלים ממוחשבים ייחודיים.